Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor de Fivespark nieuwsbrief, ontvangt u regelmatig communicatie met betrekking tot de ontwikkeling van onze producten en dienstverlening. Indien u deze informatie niet wilt ontvangen, kun u zich altijd uitschrijven.

 

Statistieken

Als u onze website bezoekt, slaan wij bezoekgedrag en informatie die uw webbrowser meestuurt op om te kunnen meten op welke wijze onze website gebruikt wordt.

 

Privacy verklaring

Klik hier om de privacy verklaring te downloaden

Belstore.Com BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland, (hierna: “Fivespark”, “wij” of “ons”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via onderstaande websites van Fivespark. In deze privacy- en cookieverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevens (AVG/GDPR) stelt.

Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren en de verwerking te beperken of te verwijderen.


Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacy- en cookieverklaring op de pagina https://www.fivespark.com/privacyverklaring te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via de websites verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de website. Samengevat verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 • Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 • Om de website voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen die u mogelijk interessant vindt.
  Om u te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen over onder meer onze producten en/of diensten.
 • Om de websites verder te ontwikkelen en te verbeteren.


Daarnaast kunnen telefoongesprekken met de servicedesk van Fivespark met het oog op training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar voorafgaand uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Logingegevens
 • Geslacht
 • IP-adres


Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw accountgegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en sterk wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaand uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om uw bestelling af te kunnen handelen.

 

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bieden via onze websites verschillende diensten aan, waarbij wij u om gegevens kunnen vragen om uw verzoek te behandelen (onder andere voor het afhandelen van de door u gestelde vraag en/of het afhandelen van een bestelling). De gegevens die u aan ons toestuurt worden bewaard zolang als nodig is om uw bestelling af te kunnen handelen of voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek. Tevens zullen wij ons te allen tijde houden aan de wettelijke bewaartermijn zoals deze is vastgesteld voor de financiële administratie.

 

Nieuwsbrief

Via onze websites bieden wij bezoekers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief, waarmee wij hen periodiek zullen informeren over interessante informatie en nieuwtjes over Fivespark. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de mailinglijst. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid middels de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. De mailinglijst van de nieuwsbrief wordt in geen geval aan derden verstrekt.

 

Cookies

Op de websites maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze websites te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze websites.

Functionele cookies

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst kunnen worden en die voor functionele doeleinden worden gebruikt, zoals het doormeten van applicaties en gebruik hiervan:

 • _ga - Google Analytics: Used to distinguish users.
 • _gat - Google Analytics: Used to distinguish users.
 • _gid - Google Analytics: Used to throttle request rate.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Social Media

Op de websites zijn knoppen opgenomen die het mogelijk maken om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken van Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen kunnen gebruikt worden door een code die door deze sociale netwerken wordt aangeleverd. Deze code plaatst daarbij ook een cookie op het device van de websitebezoeker.

Inzage en wijziging

Indien u een webshop-account heeft, kunt u uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen op uw persoonlijke instellingenpagina. Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u ook contact opnemen met onze servicedesk.

Onze servicedesk helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene onder de huidige privacywetgeving. U kunt contact opnemen met:

Fivespark Servicedesk

Telefoon : 088 – 411 00 33

E-mail : service@fivespark.com

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u andere vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.