Nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor de Fivespark nieuwsbrief, ontvang je regelmatig communicatie met betrekking tot de ontwikkeling van onze producten en dienstverlening. Indien je deze informatie niet wilt ontvangen, kun je je altijd uitschrijven.

 

Statistieken

Als je onze website bezoekt, slaan wij bezoekgedrag en informatie die jouw webbrowser meestuurt
op om te kunnen meten op welke wijze onze website gebruikt wordt. 

 

Privacy verklaring

Belstore.com BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland, (hierna: “Fivespark”, “wij” of “ons”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via onderstaande websites van Fivespark. In deze privacy- en cookieverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van je verkrijgen.
  • https://fivespark.com
  • https://shop.fivespark.com

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevens (AVG/GDPR) stelt. Dit betekent onder andere dat:

•    wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
•    wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
•    wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te
verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
•    wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
•    wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren en de verwerking te beperken of te verwijderen.

Het kan voorkomen dat deze privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen je hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacy- en cookieverklaring op de pagina https://www.fivespark.com/privacyverklaring te plaatsen. Wij raden je aan om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken alleen gegevens die je zelf aan ons via de websites verstrekt of die wij verkrijgen door jouw gebruik van de website. Samengevat verwerken wij de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

•    Om je bestellingen uit te voeren, je op de hoogte te kunnen houden van de bestelling en om jouw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
•    Om de website voor je te personaliseren en producten aan te kunnen bevelen die je
mogelijk interessant vindt.
•    Om je te kunnen helpen bij het beantwoorden van jouw vragen over onder meer onze producten en/of diensten.
•    Om de websites verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Daarnaast kunnen telefoongesprekken met de servicedesk van Fivespark met het oog op
training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar voorafgaand uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven, dit  noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacy- en
cookieverklaring genoemde doeleinden:

  • NAW-gegevens
  • Bedrijfsgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Log-in gegevens
  • IP-adres


Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw accountgegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en sterk wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen jouw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en verstrekken je gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaand uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om jouw bestelling af te kunnen handelen.

 

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bieden via onze websites verschillende diensten aan, waarbij wij je om gegevens kunnen vragen om je verzoek te behandelen (onder andere voor het afhandelen van de door jouw gestelde vraag en/of het afhandelen van een bestelling). De gegevens die je aan ons toestuurt worden bewaard zolang als nodig is om jouw bestelling af te kunnen handelen of voor de volledige
beantwoording en afhandeling van uw verzoek. Tevens zullen wij ons te allen tijde houden aan de wettelijke bewaartermijn zoals deze is vastgesteld voor de financiële administratie.

 

Nieuwsbrief

Via onze websites bieden wij bezoekers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief, waarmee wij hen periodiek zullen informeren over interessante informatie en nieuwtjes over Fivespark. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de mailinglijst. Wanneer je de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kun je ons dat laten
weten door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid middels de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. De mailinglijst van de nieuwsbrief wordt in geen geval aan derden verstrekt.

 

Cookies

Op de websites maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar je device wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen op jouw device. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van het device en de door jouw aangegeven voorkeuren, zodat je deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze websites te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke
gegevens. Je kunt de browser van je device zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze
websites geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van je browser. In het geval dat je browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze websites.

Noodzakelijke/functionele cookies
•    HubSpot - Essentiële cookies

Analytische cookies 
•    Google
•    MS Clarity

Marketing (tracking cookies)
•    Linkedin
•    Meta
•    HubSpot
•    Microsoft - Bing
•    Leadinfo

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt
de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser. 

 

Social Media

Op de websites zijn knoppen opgenomen die het mogelijk maken om pagina’s te kunnen
promoten of delen op de sociale netwerken van Facebook en LinkedIn. Deze knoppen
kunnen gebruikt worden door een code die door deze sociale netwerken wordt aangeleverd. Deze code plaatst daarbij ook een cookie op het device van de websitebezoeker.


Inzage en wijziging

Indien je een webshop-account hebt, kun je je eigen gegevens en persoonlijke instellingen
altijd bekijken en zo nodig wijzigen op jouw persoonlijke instellingenpagina. Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kun je ook contact opnemen met onze servicedesk.

Onze servicedesk helpt je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring of indien je kennis wilt nemen van de gegevens die wij van jou verwerken of wanneer je gebruik wilt maken van je rechten als betrokkene onder de huidige privacywetgeving. Je kunt contact opnemen met:

Fivespark Servicedesk
Telefoon : 088 - 411 00 33
E-mail : service@fivespark.com

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je andere vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.